QUALITY SCAN3000

QualityScan3000 là một máy trạm kiểm soát, đo lường và kiểm tra quá trình tích hợp hoàn toàn, độc lập để sử dụng trong nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
QualityScan3000 sử dụng gói phần mềm dựa trên PC Windows được tích hợp với máy quét phẳng khổ A3 có độ phân giải cao, được hiệu chỉnh. Sự kết hợp này cho phép kiểm tra các bộ phận ở hầu hết mọi giai đoạn sản xuất. Các bộ phận có thể được kiểm tra so với dữ liệu Gerber, dữ liệu CAD hoặc các bộ phận Vàng.

Lợi ích

Nắm bắt vấn đề TRƯỚC sàn sản xuất – “Vấn đề ảo”
Nắm bắt các vấn đề trong quá trình sản xuất – “Lấy mẫu cho SPC”
Loại bỏ REWORK
Thân thiện với môi trường
Tối đa hóa vốn đầu tư hiện có
Giảm căng thẳng cho người điều hành, kỹ sư và quản lý
Tập trung vào GIẢI PHÁP thay vì vấn đề

Tại sao QualityScan3000?

Hệ thống QualityScan 3000 là tiêu chuẩn trong ngành để kiểm tra PCB / stencil / màn hình nhũ tương / phim – đó là hệ thống hàng đầu trên thế giới!
Cần kiểm tra- Không thể chấp nhận vận chuyển hoặc sử dụng các bộ phận bị lỗi!
QualityScan 3000 là hệ thống kiểm tra hoàn chỉnh với chi phí thấp nhất trong ngành
Kiểm tra 100% bộ phận sử dụng dữ liệu CAD hoặc Bộ phận vàng
Kiểm tra nhiều tính năng trên một hệ thống duy nhất… đa mục đích
Kiểm tra các bộ phận bằng bất kỳ vật liệu nào bao gồm FR4, Polyamide, Rodgers, Thermount.
Hoặc nhựa hoặc giấy, diazo, thủy tinh, chrome, electroform, không gỉ, silicon, v.v.
Hệ thống rất dễ sử dụng và dựa trên nền tảng PC tiêu chuẩn
Theo tùy chọn, tạo hoặc sửa đổi dữ liệu CAD để khớp với các phần hiện có khi dữ liệu bị mất

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required