XRAY TRONG CÔNG NGHIỆP

Máy chụp Xray công nghiệp (hay còn gọi là máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp hay máy phát tia X) là loại máy với chức năng tạo ra chùm tia X phóng xạ. So với việc sử dụng nguồn phóng xạ, máy chụp x-ray công nghiệp tuy có hình dạng cồng kềnh hơn và cần phải cấp nguồn điện khi sử dụng nhưng nó lại vô cùng an toàn và tiện dụng đối với nhân viên kiểm tra. Do máy xray công nghiệp hoàn toàn có thể điều khiển và điều chỉnh thời gian phát tia. Hơn hết, thời gian sử dụng của nó gần như là vô hạn khi so với nguồn phóng xạ.

Hệ thống Xray Creative Electron ứng dụng trong công nghiệp (Brochure)

3D Printing and Castings

3D Print of CT ScanTypes: 

TruView™ Fusion CT: From CT to 3D Print   Learn More Today!


Batteries

Batch Battery InspectionTypes: 

TruView™ Prime: Battery Batch Inspection   Learn More Today!


Bottom Terminated Components: BGA, QFN, and CSP

Automated BGA InspectionTypes: 

TruView™ Prime: Automated BGA Inspection   Learn More Today!


Counterfeit Components

Battery InspectionTypes: 

TruView™ Cube: Battery Inspection   Learn More Today!

 

Cables and Connectors

Aerospace ConnectorTypes: 

TruView™ Cube: Aerospace Connector   Learn More Today!

IC Packaging: PoP, Wire Bonds

Integrated Circuit and Wire BondsTypes: 

TruView™ Prime: Integrated Circuits, Components, Wire Bonds   Learn More Today!

LED and Power Devices

Automotive RelayTypes: 

TruView™ Fusion: LED and Power Devices   Learn More Today!

Medical Devices

Medical DevicesTypes: 

TruView™ Fusion: Medical Devices   Learn More Today!

Thru Hole Via (THV)

PCB RotationTypes: 

TruView™ Prime: PCB Sample Rotation   Learn More Today!

Thru-Hole Via (THV)Types: 

TruView™ Prime: Through Hole Via (THV)   Learn More Today!

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required