MAITEK GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SMT

Maitek giới thiệu hệ thống SMT chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng linh hoạt yêu cầu của khách hàng từ chế thử, chế nhỏ, nghiên cứu phòng lab và sản xuất hàng loạt.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị chia sẻ. Vui lòng điền vào các ô dưới đây