MAITEK GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SMT

Maitek giới thiệu hệ thống SMT chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng linh hoạt yêu cầu của khách hàng từ chế thử, chế nhỏ, nghiên cứu phòng lab và sản xuất hàng loạt.

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required