CCD/2 | PCB

Muc tiêu dự án

Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho khách hàng thuộc khối quân sự

Hệ thống máy gồm

  • Máy gia công mạch in CCD/2
  • Phần mềm thiết kế chuyên dụng ISOCAM 5.0
Client: 2017
Categories: