LINE PCB | ĐHQG HÀ NỘI

Mục tiêu dự án

Trang bị dây chuyền công nghệ cho toàn bộ hệ thống gia công mạch in 02 lớp tại trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Hệ thống bao gồm

  1. Máy cắt bo mạch: NE-CUT
  2. Máy khoan CNC: CCD/2
  3. Máy chải rửa bo mạch: RBM 300
  4. Máy mạ điện phân: COMPACTA 30
  5. Máy ép phim cảm quang: RLM 419p
  6. Máy phơi sáng chân không: HELLAS
  7. Máy ăn mòn: JET 34D
  8. Máy in phim: FILMSTAR PLUS
  9. Hệ thống xử lý nước thải: IONEX A
  10. Vật tư, phụ kiện làm mạch in đồng bộ

 

Client: ĐHQG Hà Nội
Year: 2017
Categories: