CCD/ ATC | ĐỒNG NAI

Mục tiêu dự án

Trang bị hệ thống gia công mạch in tiên tiến với chức năng thay dao tự động và khổ làm việc lớn, giúp việc đào tạo, thực hành và gia công sản phẩm nhanh chóng.

Hệ thống gồm

  • Máy gia công mạch in PCB Bungard CCD/ATC ( thay dao tự động)
  • Bộ vât tư ban đầu đảm bảo hoạt động thời gian dài
  • Bộ phân mềm thiết kế, gia công đồng bộ.
  • Vật tư phụ trợ khác

Đánh giá vận hành

Máy chạy ổn định, đạt chất lượng cao, vận hành chính xác trơn tru, đáp ứng được yêu cầu gia công mạch của khách hàng

Video

Year: 2020
Categories: