CCD/ATC | PCB

Mục tiêu dự án

Lắp đặt, chuyển giao công nghệ hệ thống gia công mạch in PCB tự động cỡ lớn Bungard CCD/ATC cho khách hàng khối Quân sự.

Video

Year: 2017
Categories: