CLIMATE CHAMBER | ZDL

Mục tiêu dự án

Trạng bị máy test nhiệt độ, độ ẩm cho việc sản xuất mass tai nghe.

Thời gian thực hiện

Tháng 07 năm 2021

Thông tin dự án

Tên máy: Tủ môi trường / Climate Chamber

Model: RS-TH-225LKF-V

Thông số kỹ thuật: Input 380V-50Hz

Thiết bị được vận chuyển về vị trí lắp đặt, đủ điều kiện vận hành test máy, kỹ thuật viên kiểm tra máy setup và test các chức năng. Training khách hàng vận hành máy, hướng dẫn quy trình vận hành, training đặt chương trình và các lưu ý trên máy.Mô tả lắp đặt vận hành và kết quả vận hành

  • Khách hàng đã tự làm chương trình và vận hành thiết bị thành thục, kỹ thuật viên đưa ra các khuyến cáo trong quá trình sử dụng, quy trình vận hành và bảo dưỡng máy móc định kì.
  • Training THỜI GIAN TĂNG GIẢM NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM cụ thể như thế nào.

Ví dụ: Nhiệt độ buồng hoạt động của thiết bị đang là 25 độ C, mất bao lâu thời gian để nhiệt độ giảm xuống -25 độ C…

Video