LINE PCB | CĐ NGHỀ VIỆT HÀN

Mục tiêu dự án

Đầu tư hệ thống gia công mạch in PCB nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo cho Trường Cao Đẳng Nghề Việt Hàn

Hệ thống bao gồm

  • Máy phay khoan mạch in CCD/2
  • Máy ép film cảm quang
  • Máy chụp UV

Phòng gia công khô, chuẩn bị dữ liệu và phay khoan

Phòng gia công ướt, đèn vàng

Categories: