LINE PCB | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 3 GIAI ĐOẠN

Mục tiêu dự án

Trang bị nâng cao dây chuyền gia công chế tạo bo mạch đa lớp phục vụ mục đích nghiên cứu, đào tạo và thực hành cho Đại Học Duy Tân Đà Nẵng trong 03 giai đoạn.

Giai đoạn 1

 • Máy cắt bo mạch: HS1
 • Máy gia công mạch in: Bungard CCD/2
 • Máy mạ điện phân: Compacta 30
 • Máy ép phim cảm quang: TF350
 • Máy chụp UV: Hellas
 • Máy ăn mòn liên hoàn: Splash Center
 • Hệ thôngs in film: FilmStar Plus
 • Các vât tư khác đồng bộ.

Giai đoạn 2

 • Máy chà rửa bo mạch: PS400
 • Máy hiện hình: Splash
 • Máy ep mạch đa lớp: RMP 210

Giai đoạn 3

 • Máy mạ thiếc, bề mặt: Protec 2030
 • Máy ép phủ xanh: RLM 419p

Mặt bằng phòng lắp đặt

Client: Đại học Duy Tân Tp. Đà Nẵng
Year: 2016
Categories: