LINE PCB | MYANMAR

Mục tiêu dự án

Trang bị và nâng cấp máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tích hợp hệ thống giúp Myanmar tiệm cận hơn với ứng dụng công nghệ cao cũng như xu thế phát triển toàn cầu.

Khả năng mở rộng dự án

Nâng cấp dây chuyền PCB trong năm 2020

Hệ thống bao gồm

  • Máy ép phim cảm quang Bungard RLM 419p
  • Máy khoan PCB: Bungard VARIODRILL
  • Hệ thống in film : Bungard FilmStar Plus
  • Hệ thống: Laser Direct Image
  • Hệ thống: CCD/2
  • Hệ thống ăn mòn: SPLASH
  • Hệ thống chụp UV: HELLAS
  • Và các thiết bị Vật tư khác.

Đánh giá vận hành

Hệ thống line PCB vận hành trơn mượt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Client: Mega Hills Trading
Year: 2019
Categories: