SỬA CHỮA BẢO TRÌ

Mục tiêu dự án

Sữa chữa bảo trì hệ thống máy PCB in-house, đảm bảo vận hành và hiệu suất hoạt động

Hệ thống máy bao gồm

  • ProtoMat S63
  • ProtoLaserS
Year: 2020
Categories: