PCB | SƯ PHẠM KỸ THUẬT NĐ | GIAI ĐOẠN 1

Mục tiêu dự án

Trang bị dây chuyền mạch in PCB giai đoạn 01 tại trường SPKT Nam Định

Hệ thống giai đoạn 1 bao gồm

  • Máy khoan phay PCB tự động: CCD/ATC
  • Bể mạ điện phân: Compacta 40 2Cu
  • Máy ép phim cảm quang: RLM 419p
  • Máy phơi sáng chân không: Hellas
  • Máy ăn mòn dạng phun: Splash
  • Máy ăn mòn liên hoàn: Splash Center
  • Vật tư và phụ kiện đồng bộ khác.

Video

Client: Sư phạm kỹ thuật Nam Định
Year: 2015
Categories: