NEODEN 4 | SMT

Mục tiêu dự án

Nâng cấp hệ thống dây chuyền SMT Neoden 4 đồng bộ nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm

Hệ thống máy bao gồm

 

 

Client: Phan Trọng Hiếu
Year: 2017
Categories: