For quick INFORMATION and SUPPORT . Please contact us via our hotline or email

Search

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm mạch in 1 lớp, 2 lớp và đa lớp theo yêu cầu của khách hàng.

 

Các bước trong quy trình làm mạch in:

STEP 1 – Xuất film

 • Film được xuất từ Gerber files. Mỗi film tương ứng với 1 layer. Có nhiều dạng layer như: top, bottom, mặt nạ hàn, linh kiện…

cut_raw_material_150x150

STEP 2 – Cắt vật liệu thô

 • Mạch 2 lớp tiêu chuẩn vật liệu FR4, dầy 1.6mm ( và các loại vật liệu khác theo yêu cầu khách hàng)

drill_holes_150x150

STEP 3 – Khoan lỗ

 • Khoan lỗ bằng máy CNC

copper_plating_150x150

STEP 4 – Mạ đồng

 • Mạ đồng cho mạch 2 lớp

apply_image_150x150

STEP 5 – Hiện hình

 • Phim cảm quang được ép lên bề mặt phíp đồng. Sử dụng đèn chụp UV, sau đó qua máy hiện hình.

pattern_plate_150x150

STEP 6 – Mạ mẫu

 • Quá trình điện hóa đồng cho lỗ và các đường.

etch___strip_150x150

STEP 7 – Ăn mòn, tẩy cảm quang

 • Ăn mòn mạch và tẩy phim cảm quang trên bề mặt

solder_mask_150x150

STEP 8 – Mặt nạ hàn

 • Làm mặt nạ hàn

board_finish_150x150

STEP 9 – Hoàn thành mạch

 • Công đoạn cuối sẽ mạ thiếc nóng (HASL). Nickel hoặc vàng cũng có thể được lựa chọn theo yêu cầu.

legend_150x150

STEP 10 – In tên linh kiện

 • Các chỉ số linh kiện và thông tin về mạch sẽ được sử dụng bằng phương pháp in lụa

ATE Test

STEP 11 – ATE

 • Kiểm tra chất lượng mạch

Routing

STEP 12 – Cắt mạch theo yêu cầu

 • Máy CNC sẽ được dùng để cắt mạch theo thiết kế.
Back to Top
Product has been added to your cart